Header image

BIOREZONANCE

header image 2
Nový integrální přístup v péči o zdraví
|| DOMŮ ||KONTAKT ||CENÍK ||PŘÍPRAVKY ||BIOREZONANCE ||ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ ||BALÍČKY ||ZAJÍMAVÉ ODKAZY||
   
 

BICOM – HISTORIE

V r. 1976 založil pan Brügemann v Německu firmu Brügemann GmbH, později Regumed GmbH. Po spolupráci s Dr. Morellem - duševním otcem této nové terapie - vznikl přístroj Bicom. Pro tento způsob terapie se ustálil a etabloval pojem "biorezonanční terapie".
Pan Brügemann byl sám překvapen rozsahem a rychlostí expanze v následujících letech, ačkoliv biorezonanční terapie patří do oblasti alternativní medicíny a ještě je počítána k takzvaným "samotářským metodám".
Hlavním cílem bylo a je pomáhat lékařům a terapeutům mírnit nebo léčit onemocnění, aniž by se muselo počítat s vedlejšími účinky.
Na následujících stránkách bychom Vás chtěli informovat o pozadí chronických poruch zdraví a představit Vám biorezonanční metodu Bicom. Třeba právě u Vašich potíží nabízí šanci vyhledat a léčit možné, dosud neobjevené, příčiny Vašich zdravotních problémů.

Proč biorezonanční terapie BICOM?

Biorezonanční metoda patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby do oblasti tzv. „alternativní medicíny“. Používá se v humánním lékařství již více než 25 let.
Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci.
Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.
Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou.
Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění.
Pozadí chronických onemocnění
industry
Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den. Čím víc však tyto možnosti využíváme, tím větší za ně platíme cenu.
sud
Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.
Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od  nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.
Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.
Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla


V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.
Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.
Když však na tělo působí příliš těžké zátěže nebo je jich příliš velké množství a to delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány.

 

Jak funguje metoda BICOM?pretizeni

Biorezonanční metoda Bicom se používá již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodního léčitelství do oblasti tzv. "alternativní medicíny".
Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory "školní medicíny".
http://www.bicom-optima.cz/images/materie2.gif
Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance - tedy i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - má elektromagnetické vyzařování. Každá substance má podle své vlastnosti určitou typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje také jako frekvenční vzorek.

Buňky spolu komunikují

http://www.bicom-optima.cz/images/bunkom.jpg
Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky prostřednictvím "světelných blesků" spolu komunikují (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence.
Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.
Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol.
Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Narušená komunikace mezi buňkami

http://www.bicom-optima.cz/images/bunnekom.jpg
Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.
Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde - často také podmíněno dědičností - již nějaká slabina existuje.

Individuální a precizní zjištění zátěže

http://www.bicom-optima.cz/images/schovka.jpg
Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky, pokud jsou vylučující orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.
Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj Bicom zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané v zubní medicíně, alergeny atd.)

U zjištěných zátěží se provádí léčba přístrojem Bicom s odpovídajícími frekvenčními vzorky

http://www.bicom-optima.cz/images/schema.gif
Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována
Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky mohou tak být uvolněny a vyloučeny.
Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.
http://www.bicom-optima.cz/images/vylouceni.jpghttp://www.bicom-optima.cz/images/rovnovaha2.jpg

 

Je biorezonanční terapie BICOM účinná?

Po více než 25 letech biorezonanční terapie má institut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také početné studie lékařských ordinací a vědeckých prací.

Studie léčby poruch funkce jater

Dlouhodobá studie náhodného výběru k prověření úspěchů léčení s pacientovými vlastními frekvenčními signály (Bicom) při poruchách funkce jater
Do studie bylo přijato 28 pacientů. Všichni pacienti měli chronická poškození jaterních buněk, které byly minimálně již rok známé a nebyly také medikamentózně léčitelné. 14 pacientů bylo přiděleno do skupiny terapie a 14 pacientů do kontrolní skupiny.
Ohraničený výběr stejně jako vytvoření kódového seznamu se provádělo v ambulanci pro Přírodní léčení Carstenovy nadace Univerzity v Heidelbergu v pracovní skupině prof. MuDr. I. Gerharda.

Výsledky: hodnoty GOT

Průměrný pokles aktivity GOT v procentech po 12 týdnech čítal ve skupině Bicom 42% oproti poklesu v kontrolní skupině.

Výsledky: hodnoty GPT

Střední hodnota skupiny Bicom byla po 12 týdnech léčení v oblasti normy. V kontrolní skupině nebyla zjištěna žádná normalizace aktivity GPT.

Výsledky: hodnoty Gamma GT

Také aktivita Gamma GT dosáhla po 12 týdnech léčení (skupina Bicom) oblast normy. Hodnoty kontrolní skupiny zůstaly oproti tomu prakticky nezměněny.
R.Machowinski, P. Kneisl: Vědecké studie k biorezonanční terapii Bicom, Institut pro regulativní medicínu, Gräfelfing 1999
Rozsáhlé shrnutí všech studií si můžete u nás vyžádat.

Výsledky alergické terapie s biorezonanční terapií BICOM

Dr. Peter Schumacher, dětský lékař z Innsbrucku, byl tak fascinován výsledky, které s přístrojem Bicom ve své praxi dosáhl, že provedl studii na 200 případech pacientů s nejtěžší alergií a neurodermitidy.
Z důvodu onemocnění byly testovány alergeny, na grafu znázorněné dole vlevo. S biorezonanční metodou Bicom bylo dosaženo následujícíh terapeutických výsledků:
graf

Senná rýma

U pacientky se senná rýma objevila poprvé v r. 1999. Svěděly a slzely jí oči a byly skoro oteklé. Kromě toho trpěla dušností. K tomu se přidaly skvrny v obličeji a svědění po celém těle. Alergolog jí předepsal kortizonovou mast na oči a kortizonový sprej na průdušky. Otok očí se po aplikaci kortizonové masti zmizel, ale oči zůstaly nadále začervenalé a svěděly dál. Kortizonový sprej ulevil sice průduškám, ale zapříčinil cca. hodinu po aplikaci nevolnost. Nasazení této terapie bylo u této pacientky velmi neuspokojivé, proto hledala alternativy. Ale také kalciové injekce se sérem z vlastní krve, akupunktura, neurální terapie a masáže reflexních oblastí nohou nepřinesly žádný výrazný úspěch. V polovině března 2001 vyhledala pacientka terapeutku Bicom. Bioenergetický test: různé pylové a potravinové alergie. Pylová alergie byla léčena přístrojem Bicom a na konci dubna byla pylová terapie ukončena. Pacientka zažila její první léto bez alergických potíží od r. 1996. Následovalo léčení zbylých alergií. Dohromady obdržela pacientka jedenáct terapií Bicom.

Podrážděný žaludek

Jeden italský pacient trpěl cca. 30 let podrážděním žaludku. Obtíže se rok od roku zhoršovaly. Již před dlouhou dobou se musel vzdát svých oblíbených špaget, sklenky vína a dalších nápojů, protože je nesnášel. Postupně se jeho stav tak zhoršil, že nemohl skoro nic jíst a působil skutečně vyčerpaně. Biogenetický test s pomocí přístroje Bicom: výrazná nesnášenlivost pšenice a kravského mléka. Po dobu osmi týdnů následovala každý týden terapie s protialergickými programy, uloženými v přístroji. Během této doby se pacient vyhýbal konzumaci produktů obsahujících pšenici a kravské mléko. Týden od týdne mu bylo lépe a po ukončení terapie již neměl pacient žádné obtíže.

Chronický zánět nosní sliznice

Po dobu 6 dlouhých let nemohla 47letá pacientka dýchat nosem. Nosní sliznice byly opuchlé a ona mohla dýchat pouze ústy. Čas od času si musela nechat nos „propíchnout“, aby byly vedlejší dutiny volné. Ale bez trvalého úspěchu. Pacientka se doslechla o biorezonanční terapii a navštívila terapeuta Bicom. Ten jí léčil vhodnými terapeutickými programy, uloženými v přístroji Bicom. Ještě během terapie mohla pacientka opět neomezeně nadechovat a vydechovat nosem. Nyní je jen po jedné terapii Bicom již 4 roky bez potíží.

Zubní problémy

Pacientka si nechala na 4 přední zuby nasadit korunky. Po určité době cítila, že sliznice v ústech jsou potažené, patro bylo velmi citlivé, zuby netvořily s patrem správný přechod a měla kovovou pachuť v ústech. Zubní lékař si nevěděl rady a také zubní laboratoř pro to nenašla žádné vysvětlení. Praktický lékař se domníval, že jde o plísňovou infekci a provedl výtěr, který byl ale negativní. Tento stav trval již několik týdnů a zhoršoval se.
Pacientka se nechala léčit Bicomem. Po prvním léčení bylo již možno zaznamenat značné zlepšení zmíněných potíží. Po pěti dnech se terapie opakovala. Po několika dnech všechny potíže zmizely.

Neurodermitida

Pacientka ve věku 20 let trpěla již od 9. měsíce života neurodermitidou s nejtěžšími záchvaty svědění. V průběhu let se stav progresivně horšil. Bioenergetický test: alergie na pšenici a kravské mléko, Candida albicans. Alergická terapie a terapie Candidy prostřednictvím Nystatinu, diety a Bicomu. Po čtvrt roce byla pacientka bez potíží a je dodnes – po dvou letech.

Zánět prsu s galaktostázou a hnisajícími prsními bradavkami

Již krátce po narození dítěte se dostavily problémy při kojení. Kojení bylo pro mladou matku stále bolestivější a mohla ho provádět jen se zatnutými zuby a slzícíma očima. Porodní asistentka se domnívala, že je to ve fázi zvykání normální. V tuto dobu byly ale prsní bradavky již zanícené a začaly hnisat. Mléko se v prsu zadržovalo a ňadra byla stále tvrdší. Porodní asistentka nasadila homeopatické prostředky a doporučila tvarohové zábaly. Nic z toho nepomáhalo. Mezitím dostala matka horečku 40°. Přivolaný ženský lékař radil naléhavě přestat s kojením a začít s vysokou dávkou antibiotik. Ale matka nechtěla v žádném případě přestat kojit.
Zkušená terapeutka Bicom léčila pacientku programy „Zánět prsních žláz“ a „Aktivace lymfy“, uloženými v přístroji Bicom. Hned po první terapii cítila pacientka značné zlepšení v prsou a mohla opět zvednout bezbolestně ruce. Příští den horečka skoro zmizela. Příští dva dny byla léčena stejným způsobem a po týdnu mohla matka dítě opět kojit.

Juvenilní revmatická artritida

Jedna 9letá holčička trpěla již delší dobu tak silnými bolestmi koleních kloubů, že již nemohla chodit byla na invalidním vozíku. Dětský ortoped diagnostikoval juvenilní revmatickou artritidu. Laboratoř: zvýšená sedimentace krvinek, zvýšený obsah leukocytů, revmatický faktor negativní. Ortoped pacientku léčil protirevmatickým prostředkem Ibuprofenem – bez úspěchu. Biofyzikální test: alergie na kravské mléko. 4 týdny dítě nedostávalo kravské mléko a bylo 2krát týdně podrobeno terapii Bicom. Poté již nebyl invalidní vozík potřeba. Za tři týdny byla dívka naprosto bez potíží. O 3 měsíce později matka terapeutovi napsala, že se dceři dobře daří a že dokonce může skákat na trampolíně.

Protikuřácká terapie

Když ordinace praktického lékaře dostala přístroj Bicom, bylo osazenstvo zvědavé, zda tato terapie skutečně tak dobře funguje, jak se tvrdilo. Rozhodli se, že poprvé vyzkoušejí Bicom sami na sobě. Všech sedm sester byly kuřačky. Prodělaly protikuřáckou terapii přístrojem Bicom a ze všech se staly nekuřačky.

Colitis ulcerosa

Pacientka, 54 let, onemocněla v r. 1987 na colitis ulcerosa s opakujícími se příznaky choroby: skoro každou hodinu vodově krvavá stolice, nevolnost, nucení na zvracení, stejně jako bolesti svalů a kloubů. Pacientka musela být minimálně 2x ročně hospitalizována. Dlouhodobá terapie: 5-ASS, Coliafoam a Prednison.
Půl roku před onemocněním byly pacientce odstraněny amalgamové plomby.
V červnu 1992 biofyzikální alergický test: alergie na kravské mléko, amalgamová zátěž.
Terapie Bicom: amalgamová zátěž, protialergická terapie. Na začátku října 1992 byla pacientka naprosto bez potíží a tento stav trvá dodnes.

 

Celostní přístup v medicíně

Terapie BICOM má základ v tradiční medicíně. Tradiční medicína založená na zkušenostech vychází z celostního pohledu, kde celek není jen prostým součtem jednotlivých prvků.
Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže.
Proto i správný BICOM terapeut na pacienta pohlíží jako na celého člověka a nejen komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.